Aktualności

28 lutego 2017 r.

Uwaga Studenci WNS! Ogłoszenie dotyczące wykładów z Neuroanatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.

22 lutego 2017 r.

Wyniki egzaminu poprawkowego z Fizjologii zwierząt i człowieka można sprawdzić tutaj.

20 lutego 2017 r.

Uwaga Studenci II roku Biologii! Egzamin poprawkowy z Fizjologii Zwierząt i Człowieka odbędzie się 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali C/109. Obecność na egzaminie jest obowiązkowa. Oceny zostaną podane na stronie internetowej Katedry po zakończeniu sprawdzania, najwcześniej w środę po godz. 15.00. / prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec

10 lutego 2017 r.

Uwaga Studenci Biologii medycznej! Orędzie do ćwiczeń z Anatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.

3 lutego 2017 r.

Uwaga Studenci Biologii! Wyniki egzaminu z Neurofizjologii można sprawdzić tutaj.

3 lutego 2017 r.

Uwaga Studenci Biologii! Wyniki egzaminu z Fizjologii zwierząt i człowieka można sprawdzić tutaj.

3 lutego 2017 r.

Wyniki poprawy egzaminu z przedmiotu Wybrane aspekty plastyczności OUN można sprawdzić tutaj.

1 lutego 2017 r.

Uwaga Studenci Biologii Medycznej! Wyniki egzaminu z Neurofizjologii można sprawdzić tutaj.

1 lutego 2017 r.

Ogłoszenie dotyczące dodatkowego terminu zaliczenia przedmiotu Wybrane aspekty plastyczności OUN można przeczytać tutaj.

1 lutego 2017 r.

Wyniki poprawy zaliczenia z Podstaw chronobiologii można sprawdzić tutaj.

1 lutego 2017 r.

Wyniki egzaminu z Wybranych aspektów plastyczności OUN można sprawdzić tutaj.

31 stycznia 2017 r.

Wyniki egzaminu z Neurobiologii behawioralnej można sprawdzić tutaj.

30 stycznia 2017 r.

Wyniki egzaminu z Podstaw neuroanatomii można sprawdzić tutaj.

25 stycznia 2017 r.

Uwaga Studenci I roku Biologii! Wyniki zaliczenia przedmiotu Anatomia funkcjonalna człowieka można sprawdzić tutaj.

20 stycznia 2017 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ wydalniczy i rozrodczy.

18 stycznia 2017 r.

Uwaga Studenci! Ogłoszenia o egzaminach: Neurofizjologia (Biol. Med. II rok), Fizjologia zw. i czł. (Biol. II rok), Neurofizjologia (Biol. III rok).

16 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie dotyczące terminu zaliczenia przedmiotu Podstawy chronobiologii można przeczytać tutaj.

16 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie dotyczące terminu zaliczenia przedmiotu Wybrane aspekty plastyczności ośrodkowego układu nerwowego można przeczytać tutaj.

16 stycznia 2017 r.

Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ pokarmowy, układ hormonalny, układ wydalniczy i rozrodczy.

28 grudnia 2016 r.

Wyniki zaliczenia z przedmiotu Podstawy chronobiologii można sprawdzić tutaj.

9 grudnia 2016 r.

Uwaga Studenci I roku Biologii! W związku z godzinami dziekańskimi w dniu 15 grudnia w godzinach 12.00 do 15.00, zajęcia z anatomii (układ wydalniczy i rozrodczy) dla grupy 7 (11.30-13.00) zostają przełożone na godziny 15.00-16.30 w tym samym dniu (czwartek). Zajęcia odbędą się w sali seminaryjnej Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka (B405). Prof. UG dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

9 grudnia 2016 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ krążenia, układ oddechowy, układ nerwowy.

3 grudnia 2016 r.

Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ krążenia, układ oddechowy, układ nerwowy.

28 listopada 2016 r.

Uwaga Studenci WNS! Ogłoszenie dotyczące zaliczenia przedmiotu Podstawy chronobiologii można przeczytać tutaj.

18/19 listopada 2016 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ mięśniowy, układ kostny.

10 listopada 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii oraz Biologii medycznej! Ogłoszenie o Szkoleniu dla osób uczestniczących w procedurach dośswiadczalnych można przeczytać tutaj.

4/5 listopada 2016 r.

Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ mięśniowy, układ kostny.

29 września 2016 r.

Uwaga Magistranci I i II roku MSU! Informuję, że pierwsze seminarium odbędzie się we środę, 12 października o godzinie 12.15 (II rok) i o godz. 14.00 (I rok) w sali B405 (sala seminaryjna KFZiC). Prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec.

5 września 2016 r.

Uwaga Studenci WNS! Wyniki egzaminu poprawkowego z Neuroanatomii funkcjonalnej człowieka można sprawdzić tutaj.

11 lipca 2016 r.

Wyniki egzaminu poprawkowego z Fizjologii zwierząt i człowieka można sprawdzić tutaj.

28 czerwca 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii medycznej! Ogłoszenie dotyczące egzaminu poprawkowego z Fizjologii zwierząt i człowieka można przeczytać tutaj.

28 czerwca 2016 r.

Uwaga Studenci WNS! Ogłoszenie dotyczące egzaminu poprawkowego z Neuroanatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.

24 czerwca 2016 r.

Wyniki egzaminu z Fizjologii zwierząt i człowieka można sprawdzić tutaj.

24 czerwca 2016 r.

Wyniki egzaminu z Neuroanatomii funkcjonalnej człowieka można sprawdzić tutaj.

8 czerwca 2016 r.

Wyniki zaliczenia przedmiotu Anatomia funkcjonalna człowieka można zobaczyć tutaj.

7 czerwca 2016 r.

Uwaga Studenci WNS! Ogłoszenie dotyczące egzaminu z przedmiotu Neuroanatomia funkcjonalna człowieka można przeczytać tutaj.

7 czerwca 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii medycznej! Ogłoszenie dotyczące egzaminu z przedmiotu Fizjologia Zwierząt i Człowieka można przeczytać tutaj.

30 maja 2016 r.

Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka - układów pokarmowego, hormonalnego oraz wydalniczego i rozrodczego można sprawdzić tutaj.
Informacja dotycząca poprawy kolokwium: Poprawa dla osób, które nie zaliczyły układu pokarmowego odbędzie się 31.05.2016 o godzinie 17:00 w sali B/405 w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka. Kontakt z prowadzącymi: układ pokarmowy: marta.zietek@phdstud.ug.edu.pl, układ hormonalny: ziemowit.ciepielewski@biol.ug.edu.pl, układ wydalniczy i rozrodczy: karolina.plucinska@biol.ug.edu.pl

15 maja 2016 r.

Uwaga Studenci WNS i WB! Ogłoszenie dotyczące terminu zaliczenia przedmiotu Regulacji snu i czuwania można przeczytać tutaj.

12 maja 2016 r.

Wyniki egzaminu z przedmiotu Regulacja snu i czuwania można sprawdzić tutaj.

28 kwietnia 2016 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ krążenia, układ nerwowy.

24 kwietnia 2016 r.

Wyniki egzaminu z przedmiotu Receptory i mechanizmy komunikacji międzykomórkowej można sprawdzić tutaj.

20/21 kwietnia 2016 r.

Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ krążenia, układ oddechowy, układ nerwowy.

19 kwietnia 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii oraz (Neurobio)Psychologii! Ogłoszenie dotyczące zaliczenia zajęć z Regulacji snu i czuwania można przeczytać tutaj.

19 kwietnia 2016 r.

Uwaga Studenci (Neurobio)Psychologii! Ogłoszenie dotyczące zajęć z Neuroanatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.

16 marca 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii Medycznej! Ogłoszenie dotyczące zajęć z Anatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.

15 marca 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii Medycznej! Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ mięśniowy, układ kostny.

7 marca 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii Medycznej! Ważne ogłoszenie dotyczące zajęć z Anatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.

24 lutego 2016 r.

Uwaga Studenci! Wyniki poprawy zaliczenia przedmiotu Wybrane aspekty plastyczności OUN można sprawdzić tutaj.

24 lutego 2016 r.

Uwaga! Wyniki egzaminu poprawkowego z Fizjologii zwierząt i człowieka można sprawdzić tutaj.

22 lutego 2016 r.

Uwaga Studenci WNS! Pilne ogłoszenie dot. ćwiczeń z Neuroanatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.

22 lutego 2016 r.

Uwaga Studenci! Wyniki egzaminu poprawkowego z Neurofizjologii można sprawdzić tutaj.

16 lutego 2016 r.

Wyniki zaliczenia poprawkowego z Podstaw chronobiologii można sprawdzić tutaj.

15 lutego 2016 r.

Uwaga Studenci! Wyniki zaliczenia przedmiotu Wybrane aspekty plastyczności OUN można sprawdzić tutaj.

11 lutego 2016 r.

Uwaga Studenci II Biologii! Ogłoszenie dotyczące egzaminu poprawkowego z Fizjologii zwierząt i człowieka można przeczytać tutaj.

11 lutego 2016 r.

Uwaga Studenci III roku Biologii! Egzamin poprawkowy z Neurofizjologii odbędzie się 22.02.2016 (poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali C/109. | dr hab. J. Orzeł-Gryglewska

5 lutego 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii Medycznej! Wyniki egzaminu z Neuroanatomii można sprawdzić tutaj.

4 lutego 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii Medycznej! Wyniki egzaminu z Neurofizjologii można sprawdzić tutaj.

4 lutego 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii Medycznej! Wyniki egzaminu z Neurofizjologii można sprawdzić tutaj.

4 lutego 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii! Wyniki egzaminu z Neurofizjologii można sprawdzić tutaj.

3 lutego 2016 r.

Uwaga! Wyniki egzaminu z Fizjologii zwierząt i człowieka można sprawdzić tutaj.

27 stycznia 2016 r.

Uwaga! Wyniki zaliczenia przedmiotu Anatomia funkcjonalna człowieka można sprawdzić tutaj.

26 stycznia 2016 r.

Uwaga Studenci Wydziału Biologii i Wydziału Nauk Społecznych! Ogłoszenia dotyczące egzaminów i zaliczeń: Fiozjologia zwierząt i człowieka, Neurofizjologia, Podstawy neuroanatomii, Podstawy chronobiologii, Wybrane aspekty plastyczności OUN.

25 stycznia 2016 r.

Uwaga! Ogłoszenie dotyczące przedmiotu Anatomia funkcjonalna człowieka można przeczytać tutaj.

23 stycznia 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii! Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układy pokarmowy, wydalniczy i rozrodczy, hormonalny.

17 stycznia 2016 r.

Uwaga Studenci Biologii! Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układy pokarmowy, wydalniczy i rozrodczy, hormonalny.

29 grudnia 2015 r.

Wyniki zaliczenia przedmiotu Podstawy chronobiologii można sprawdzić tutaj.

18/27 grudnia 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii! Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ krążenia, układ nerwowy, układ oddechowy.

10 grudnia 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii! Ważne ogłoszenie dotyczące kolokwium z układu oddechowego w ramach przedmiotu Anatomia funkcjonalna człowieka można przeczytać tutaj.

4 grudnia 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii! Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ oddechowy, układ krążenia, układ nerwowy.

3 grudnia 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii i WNS! Ogłoszenie dotyczące terminu wykładów z przedmiotu "Wybrane aspekty plastyczności OUN" można przeczytać tutaj.

23 listopada 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii i WNS! Ogłoszenie dotyczące przedmiotu "Wybrane aspekty plastyczności OUN" można przeczytać tutaj.

21 listopada 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii! Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ kostny, układ mięśniowy.

7 listopada 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii! Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ kostny, układ mięśniowy.

28 września 2013 r.

Uwaga Studenci Biologii I i II roku MSU! Pierwsze seminarium (wspólne dla I i II roku MSU) odbędzie się 7 października (środa) o godz 10.00 w sali seminaryjnej Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka (sala B405).

17 września 2015 r.

Uwaga! Wyniki egzaminu poprawkowego z Neuroanatomii funkcjonalnej człowieka można sprawdzić tutaj.

12 lipca 2015 r.

Uwaga! Wyniki egzaminu poprawkowego z Fizjologii zwierząt i człowieka można sprawdzić tutaj.

12 lipca 2015 r.

Uwaga! Wyniki egzaminu z Neuroanatomii funkcjonalnej człowieka można sprawdzić tutaj.

30 czerwca 2015 r.

Uwaga Studenci III Roku Biologii i Przyrody! Egzaminy dyplomowe w dniu 2 lipca rozpoczną się o godz. 9.00, a w dniu 3 lipca o godz. 11.00.

20 czerwca 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii Medycznej! Wyniki egzaminu z Fizjologii zwierząt i człowieka można sprawdzić tutaj.

11 czerwca 2015 r.

Uwaga Studenci III roku Biologii i Przyrody! Ogłoszenie dotyczące egzaminu dyplomowego można przeczytać tutaj.

11 czerwca 2015 r.

Wyniki zaliczenia z przedmiotu Regulacja snu i czuwania można sprawdzić tutaj.

5 czerwca 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii Medycznej! Oceny z przedmiotu Anatomia funkcjonalna człowieka można sprawdzić tutaj.

3 czerwca 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii i WNS! Ogłoszenie dotyczące terminów zaliczenia przedmiotu Regulacja snu i czuwania można przeczytać tutaj.

3 czerwca 2015 r.

Uwaga Studenci WNS! Ogłoszenie dotyczące egzaminu z Neuroanatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.

3 czerwca 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii Medycznej! Ogłoszenie dotyczące egzaminu z Fizjologii zwierząt i człowieka można przeczytać tutaj.

1 czerwca 2015 r.

Uwaga! Ogłoszenie dotyczące terminu zaliczenia przedmiotu Regulacja snu i czuwania można przeczytać tutaj.

27 maja 2015 r.

Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka - układów wydalniczego i rozrodczego, hormonalnego oraz pokarmowego można zobaczyć tutaj.

23 maja 2015 r.

Wyniki zaliczenia z przedmiotu Regulacja snu i czuwania można sprawdzić tutaj.

18 maja 2015 r.

Wyniki egzaminu z przedmiotu Receptory i mechanizmy komunikacji międzykomórkowej można sprawdzić tutaj.

9 maja 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii Medycznej! Ogłoszenie dotyczące zajęć z Anatomii funkcjonalnej człowieka w dniu 22 maja można przeczytać tutaj.

28 kwietnia 2015 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ krążenia, układ nerwowy, układ oddechowy.

21/22 kwietnia 2015 r.

Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ krążenia, układ nerwowy, układ oddechowy.

20 kwietnia 2015 r.

Uwaga, studenci Neurobiopsychologii, słuchacze wykładu Elektryczna aktywność mózgu! Wyniki sprawdzianu końcowego i aktualny stan zaliczenia zajęć można sprawdzić tutaj.

20 kwietnia 2015 r.

Uwaga Studenci Biologii i Psychologii! Ogłoszenie dotyczące zaliczenia wykładów z Regulacji snu i czuwania można przeczytać tutaj.

13 kwietnia 2015 r.

Informujemy, że wykład z Endokrynologii w dniu 14 kwietnia nie odbędzie się z powodu wyjazdu służbowego prowadzącego.

31 marca 2015 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ kostny i układ mięśniowy.

24 marca 2015 r.

Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ kostny i układ mięśniowy.

5 marca 2015 r.

Wyniki egzaminu poprawkowego z Neurofizjologii można zobaczyć tutaj.

5 marca 2015 r.

Wyniki egzaminu poprawkowego z Fizjologii zwierząt i człowieka można zobaczyć tutaj.

2 marca 2015 r.

Informujemy, że wykład z Endokrynologii w dniu 3 marca nie odbędzie się z powodu choroby prowadzącego.

27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie dotyczące egzaminu poprawkowego z Fizjologii zwierząt i człowieka można przeczytać tutaj.

27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie dotyczące egzaminu poprawkowego z Neurofizjologii można przeczytać tutaj.

12 lutego 2015 r.

Wyniki egzaminu z Neurofizjologii można zobaczyć tutaj.

10 lutego 2015 r.

Wyniki egzaminu z Fizjologii zwierząt i człowieka można zobaczyć tutaj.

9 lutego 2015 r.

Wyniki egzaminu z Psychoneuroendokrynologii można zobaczyć tutaj.

8 lutego 2015 r.

Wyniki zaliczenia przedmiotu Wybrane aspekty plastyczności OUN można zobaczyć tutaj.

6 lutego 2015 r.

Wyniki zaliczenia przedmiotu Podstawy chronobiologii można zobaczyć tutaj.

4 lutego 2015 r.

Wyniki zaliczenia przedmiotu Anatomia funkcjonalna człowieka można zobaczyć tutaj.

27 stycznia 2015 r.

Uwaga Studenci WB i WNS! Ogłoszenie dot. wpisów z przedmiotu Wybrane aspekty plastyczności ośrodkowego układu nerwowego można zobaczyć tutaj.

19 stycznia 2015 r.

Uwaga Studenci III roku Biologii! Ogłoszenie dot. egzaminu z Neurofizjologii można zobaczyć tutaj.

19 stycznia 2015 r.

Uwaga Studenci II roku Biologii! Ogłoszenie dot. egzaminu z Fizjologii zwierząt i człowieka można zobaczyć tutaj.

18 stycznia 2015 r.

Uwaga Studenci WB i WNS! Ogłoszenie dot. zaliczenia wykładów z przedmiotu Wybrane aspekty plastyczności ośrodkowego układu nerwowego można zobaczyć tutaj.

16 stycznia 2015 r.

Wyniki zaliczenia wykładu Regulacja snu i czuwania można zobaczyć tutaj.

14 stycznia 2015 r.

Wyniki zaliczenia wykładu Wybrane aspekty plastyczności ośrodkowego układu nerwowego można zobaczyć tutaj.

26 stycznia 2015 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka - układów wydalniczego i rozrodczego, hormonalnego oraz pokarmowego można zobaczyć tutaj. Uwaga Studenci, Wszystkie oceny niedostateczne należy poprawić do środy 28 stycznia.

14 stycznia 2015 r.

Wyniki zaliczenia wykładu Wybrane aspekty plastyczności ośrodkowego układu nerwowego można zobaczyć tutaj.

16 grudnia 2014 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ krążenia, układ nerwowy, układ oddechowy.

7 grudnia 2014 r.

Uwaga Studenci I roku Biologii! Ogłoszenie dotyczące kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.

7 grudnia 2014 r.

Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ krążenia, układ nerwowy, układ oddechowy.

1-2 grudnia 2014 r.

Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ krążenia, układ nerwowy.

25 listopada 2014 r.

Uwaga Studenci WB i WNS! Ogłoszenie dotyczące zaliczenia przedmiotu Wybrane aspekty plastyczności OUN można przeczytać tutaj.

17 listopada 2014 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ kostny i układ mięśniowy.

10 listopada 2014 r.

Ogłoszenie dotyczące kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać a>tutaj.

29 października 2014 r.

Wyniki kolokwium z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ kostny i układ mięśniowy.

1 października 2014 r.

Uwaga Studenci I roku Biologii! Orędzie dotyczące zajęć z Anatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.

1 października 2014 r.

Uwaga Studenci Biologii MSU! Pierwsze seminarium w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka odbędzie się 8 października (środa) o godz. 10.30, wspólnie dla I i II roku MSU.

4 września 2014 r.

Uwaga Studenci Neurobiopsychologii! Ogłoszenie dotyczące egzaminu poprawkowego z Neuroanatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.


archiwium ogłoszeń

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
telefon / fax: (58) 523 61 21