Pracownia Badań Snu

Nasze badania dotyczą ośrodkowej regulacji stanów czuwania i snu. Rytm theta, występujący zarówno w czuwaniu, jak i w śnie paradoksalnym jest istotny dla procesów uczenia się i pamięci. Próbujemy poznać mechanizm regulacji tego rytmu przez struktury pnia mózgu: brzuszne pole nakrywki śródmózgowia, jądro konarowo-mostowe i jądro przednie mostu.
Do doświadczeń wykorzystujemy metodę EEG.

Więcej na stronie pracowni.

Pracownia Neurobiologii

Dominującymi nurtami badań naszej pracowni są psychoneuroimmunologia oraz neurobiologia uzależnień i depresji. Więcej na stronie pracowni.

Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu

Tematyka badawcza Pracowni obejmuje m.in. (1) badania fizjologicznych mechanizmów reakcji stresowej, indywidualnego zróżnicowania wrażliwości na stres, (2) badania behawioralne, fizjologiczne i genetyczne w odniesieniu do dobrostanu zwierząt, również dzikich, a także (3) problematykę wykorzystania innowacyjnych materiałów w medycynie regeneracyjnej.
Więcej na stronie pracowni.

Studenckie Koło Naukowe 'Homunculus'

SKN 'Homunculus' działa od 2001 r. i od tego czasu zrealizowało szereg projektów poświęconych badaniu m.in. zachowań seksualnych, statusu socjalnego, stresu, uzależnień, odporności oraz uczenia się i pamięci.

Więcej na www.homunculus.ug.edu.pl 

Dołącz do nas !!!


 • Kontakt

  Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
  Uniwersytetu Gdańskiego
  adres: ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
  telefon: (58) 523 61 21
  fax: (58) 523 61 21

  Aktualności

  6 lipca 2017 r.

  Wyniki egzaminu poprawkowego z Fizjologii zwierząt i człowieka można sprawdzić tutaj.

  22 czerwca 2017 r.

  Wyniki egzaminu z Neuroanatomii funkcjonalnej człowieka można sprawdzić tutaj.

  13 czerwca 2017 r.

  Wyniki egzaminu z Fizjologii zwierząt i człowieka można sprawdzić tutaj.

  12 czerwca 2017 r.

  Wyniki zaliczenia poprawkowego przedmiotu Regulacja snu i czuwania można sprawdzić tutaj.

  6 czerwca 2017 r.

  Ogłoszenia dotyczące terminów egzaminów: Fizjologia zwierząt i człowieka, Neuroanatomia funkcjonalna człowieka, Regulacja snu i czuwania.

  5 czerwca 2017 r.

  Wyniki zaliczenia przedmiotu Anatomia funkcjonalna człowieka można sprawdzić tutaj.

  30 maja 2017 r.

  Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ hormonalny, układ pokarmowy, układ wydalniczy i rozrodczy.

  5 maja 2017 r.

  Wyniki zaliczenia przedmiotu Regulacja snu i czuwania można sprawdzić tutaj.

  28 kwietnia 2017 r.

  Wyniki kolokwium poprawkowego z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ krążenia, układ oddechowy, układ nerwowy.


  pokaż wszystkie

  Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
  Uniwersytetu Gdańskiego
  ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
  telefon / fax: (58) 523 61 21

  www.eduplus.com.pl